Küldetés

IMG_1159

A metanoia, a mély, belső átalakulás, Hamvas Béla kifejezésével élve: életátváltozás támogatása a tanácsadás és szupervízió eszköztárával. 

Cégünk üzleti filozófiája a személyre/családra és teamre/szervezetre szabott fejlesztési folyamat megvalósítása az elérhető belső erőforrások és külső erőtér mobilizációja révén.

„(…) a gondolkodásmódbeli változás és a metanoia során az önmagát humanizáló ember egyre tovább halad az emberré válás útján. Igen, de hová? Azt mondjuk: Az “ember” eszméje felé. És mi ez az eszme: “ember”? Válaszunk: A szeretet kiterjesztése.” Szondi Lipót: Az emberré válás útja.” In: http://www.c3.hu/scripta/thalassa/96/2/szondi.htm Eredeti közlemény: Szondi Lipót: Der Weg zur Menschwerdung. In: Szondiana, 1963. Nr.46. 95-120.
A metanoia fogalmi körülhatárolása: http://hu.wikipedia.org/wiki/Metanoia_(egyértelműsítő_lap)