Dr. Mándi Nikoletta, Ph.D. – tanácsadó, pár- és családterapeuta

AVKF Hittudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék, tanszékvezető, főiskolai tanár

Oktatott tárgyak: A család rendszerszemléletű megközelítése (Szociálpedagógia MA), A segítő kapcsolat jellegzetességei, A mediáció elmélete és gyakorlata (Mentálhigiénés Közösség- és kapcsolatépítő MA szak), Szociálpolitika (Csecsemő- és kisgyermeknevekő BA szak), Szociális munka 1. (egyénekkel és családokkal), Szociális munka 2. (csoportokkal és közösségekkel), Szociálpolitika 1. (a szociálpolitika története és alapjai), A szociálpolitika aktuális kérdései, A szociális munka alapjai, Szenvedélybetegségek prevenciója és kezelése, Veszteségek, krízis, krízisintervenció, Szenvedélyek elbeszélve

 

Tanulmányok, végzettségek

2013. szeptember – Ph.D. fokozat, summa cum laude minősítéssel

(A disszertáció címe: Lokális drámák, univerzális nyelv – Terápiás közösségben felépülő szenvedélybetegek életút narratíváinak visszatérő motívumai.)

2008. szeptember – PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola Néprajz- és Kulturális Antropológia Tudományok Program: Életmód és mentalitás Ph.D. hallgató

2008. május – Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta cím

2007. március – szociális szakvizsga családvédelemből (kiváló minősítéssel)

2002. június – Család, gyermek, ifjúság KK Egyesület (Lege Artis BT. – mediációs alapképzés)

1993-1998 Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

szociális munka – szociálpolitika szak, szociálpolitikus egyetemi diploma (jeles eredménnyel)

 

Szakmai tapasztalat

2019 – AVKF AVKF Vallástudományi, Társadalomtudományi és Romológiai Tanszék, tanszékvezető

2018 – AVKF főiskolai tanár

2015 – AVKF főiskolai docens

2013 – AVKF, főiskolai adjunktus

2007 –  2013 egyetemi tanársegéd – Pécsi Tudományegyetem BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Pécs

(oktatott tárgyak: Szakmai módszertani készségfejlesztés I. II. III. IV. (Egyéni esetkezelés, Családi esetmunka, Csoportmunka, Közösségi szociális munka kurzusok módszertani készségfejlesztése), Pszichoszociális készségfejlesztés I. II., Szakmai identitás fejlesztése, Családsegítés, családvédelem, Családkonzultáció, A családi élet pszichológiája, Család és társadalom, Egyéni esetkezelés, Projekt-és műhelymunka, Terepkísérő szeminárium)

2010 – PTE BTK Pszichológia Intézet Mentálhigiénés szakirányú továbbképzés – „A mediáció elmélete és gyakorlata” c. kurzus óraadó oktatója

2012 – Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola, óraadó oktató (pszichológiai és szociális tárgyak oktatása OKJ-s képzésekben)

2000  – 2007 – óraadó tanár (szakmai készségfejlesztés), tereptanár – Pécsi Tudományegyetem BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék – Pécs

1998 – 2007  – családgondozó, szakmai vezető (családsegítő szolgálat) Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat – Pécs

2000-2001  – szociológiai és szociálpolitikai alapismeretek c. tárgy óraadó tanára Comenius Szakközépiskola és Humán Szolgáltató Kp. – Pécs

2000-2001  – szülőcsoport vezetése fogyatékkal élő gyermekek szüleinek (szociális csoportmunka) Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány – Pécs

1997-1999  – humán fakultáció, önismereti csoportvezető tanárApáczai Csere János Gimnázium -Pécs

1997- tanácsadó munkatárs – Élettér Alapítvány – Pécs  (szociális csoportmunka – mentálhigiénés, egészségfejlesztő csoport-foglalkozások vezetése középiskolások számára)

1994-1996  – önismereti csoport vezetése – Baranya Megyei Drogambulancia , biblioterápiás eszközökkel, fiatalkorú szerhasználók számára (szociális csoportmunka)

 

További szakmai – kutatási tevékenységek:

2018-2020 – Természetes fogamzássegítés – a családok gyarapodása érdekében a termékenységet javító egészségügyi, oktatási és lelki szolgáltatást nyújtó állami vagy egyházi fenntartású intézmények ellátásának fejlesztése című program szakmai vezetője – AVKF

2017-2018 – „A börtön jelenségvilága” c. kutatóműhely vezetése az NTP támogatásával – AVKF

2013 – Szükségletfelmérés a Sásdi Kistérségben a TÁMOP 5.2.3-09/1 „Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére” projekt keretében – táborvezető. Szervező: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport

2012 – „MOPS” Modellprogram a Sásdi Kistérségben TÁMOP 5.4.9.-11/2012-0038 családterápia és családkonzultáció

2010 – 2012 TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 sz. „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című kutatás – tananyagfejlesztés

2008 – 2012 OTKA K 69619. sz. „Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a 12 lépéses mozgalmakban” c. kutatás – részvétel

2009 – 2011 között a Szociális Szemle c. folyóirat olvasószerkesztője.

2010 – TÁMOP 5.5.1. A-10/1 SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében (a szükségletfelmérés előkészítése során a lebonyolításhoz szükséges tervezés, a szükségletfelmérés során végzett módszertan előkészítése, a szükségletfelmérés lebonyolítása, megvalósítása, interjúk készítése)

Nyelvtudás:

  • Német nyelvből középfokú „C” típusú állami nyelvvizsga
  • Angol nyelvből alapfokú „C” típusú állami és szaknyelvi Ph.D. nyelvvizsga

Tagság

MTA Pécsi Akadémiai Bizottsága IX. Gazdaság- és Jogtudományok Szakbizottság Szociológiai Munkabizottsága – tag

Magyar Családterápiás Egyesület