Referenciáink

Oktatási tapasztalatok

Apáczai Csere János Gimnázium, PécsIllyefalva 2013 012

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác – Budapest

Comenius Szakközépiskola és Humán Szolgáltató Központ, Pécs

Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola, Pécs

Pécsi Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola, Pécs

Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézet, Pécs

Pécsi Tudományegyetem BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Pécs

 

Kutatási tapasztalatok

Szükségletfelmérés a Sásdi Kistérségben a TÁMOP 5.2.3-09/1 „Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére” projekt keretében – táborvezető. Szervező: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport (2013)

„MOPS” Modellprogram a Sásdi Kistérségben TÁMOP 5.4.9.-11/2012-0038 családterápia és családkonzultáció (2012)

TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 sz. „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című kutatás – tananyagfejlesztés (2010)

2010 – TÁMOP 5.5.1. A-10/1 SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében (a szükségletfelmérés előkészítése során a lebonyolításhoz szükséges tervezés, a szükségletfelmérés során végzett módszertan előkészítése, a szükségletfelmérés lebonyolítása, megvalósítása, interjúk készítése)

OTKA K 68619 sz. Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a 12-lépéses mozgalmakban. Témavezető: Dr. Habil. Kelemen Gábor (2008-2012)

OTKA T-037.245 A rupturák, a mismath-ek és a mikrodiszszinkronizmusok és ezek befolyásolásának szerepe a szenvedélybetegek reintegrálásában és a reintegráló szertartásokban. Témavezető: Dr. Habil. Kelemen Gábor (2002-2005)

„Konstrukciók az addikciókról” c. kutatás résztvevője (a GYISM támogatásával) (2002)

OTKA T-029.194 Az interperszonális távolságszabályozás szimbolikus formái (diskurzus analízis). Témavezető: Prof. Dr. Kézdi Balázs (1999 -2002)

 

Szupervíziós folyamatok és esetmegbeszélő csoportok, szervezetfejlesztő tréningek vezetése szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat nyújtó szakmai szervezeteknél:

 

1998-2001. között tan- és társszupervízori tevékenységek Dr. Keresű Károly pszichológus, dipl. szupervízor munkatársaként, 2003. szeptemberétől Dr. Kelemen Gábor pszichiáter, dipl. szupervízor, kiképző család- és pszichoterapeuta munkatársaként.

2001-2003 Istenkúti Közösségért Egyesület – „Retextil” programja menedzsmentjének team-szupervíziója. (24 hónapon át)

  1. szeptember és 2006. február között Szigetvár Város Önkormányzatának Dr. Raksányi Gellért Integrált Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozóinak státuszhomogén team-szupervíziója.
  2. szeptemberétől 2006. decemberéig Igazságügyi Minisztérium – Baranya Megyei Pártfogói Felügyelői Szolgálat pártfogóinak szupervíziója.
  3. januárjától 2007. decemberéig Igazságügyi Minisztérium – Baranya Megyei Pártfogói Felügyelői Szolgálat pártfogói részére esetmegbeszélő csoport vezetése, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 órában.
  4. január és 2006. február között a szigetvári Dr. Raksányi Gellért Integrált Szociális Intézmény Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatainál tevékenykedő családgondozók csoportos és egyéni szupervíziója.

2007 – 2011 között a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmény három munkacsoportjának, így a Közösségi Pszichiátriai Ellátás, a Mozgáskorlátozottak Klubja és a Támogató Szolgálat munkatársainak team- és csoport-szupervíziója.

2006-2008 Interprofesszionális esetkonferenciák megvalósítása Pécsett, a HEFOP 2.2.1-P-2004-11-001864.0 „Dolgozzunk együtt” projekt keretében.

  1. INSZI – Pécs – szervezetfejlesztő szupervízió és coaching közép- és felsővezetők részére.
  2. augusztus Boróka Otthon – Helesfa: középvezetői szupervíziós tréning és coaching.

2010-2012 Boróka Otthon  – Helesfa és Rigópuszta: csoportos szupervízió ápolók részre.

2010 – 2014 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs Jelenlét Program munkacsoportjának team-szupervíziója.

2011 ÉFESZI Pécs Támogató Szolgálat munkatársainak team-szupervíziója.

2011-tól napjainkig Leo Amici Alapítvány 2002 terápiás munkatársainak team-szupervíziója.

2011  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Marcali munkacsoportjának team-szupervíziója.

2011 – 2015: Ifjúságért Egyesület, Pécs, Családok Átmeneti Otthona munkatársainak egyéni és team-szupervíziója.

2012 – 2013 Sásdi Kistérségi Társulás Gyermekesély programja munkatársainak szupervíziója.

2012 és 2015 Bázis Addiktológiai Szolgálat, Pécs, team-szupervízió.

2012 nyár – ősz Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ – Marcali, team-szupervízió és vezetői coaching.

2013 januárjától Mérföldkő Egyesület Drogrehabilitációs Intézet – Kovácsszénája – munkatársainak team-szupervíziója.

  1. Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanárainak csoportos szupervízió.

2013 – 2014 Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat team-szupervíziója.

2013 májusától – 2014 augusztusáig szupervíziós folyamat vezetése a Sásdi Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. közösségi pszichiátriai szolgáltatásában dolgozó munkatársak részére.

2014 augusztusától Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi DDOP projektjeinek team-szupervíziója.

2015 team szupervízió – Barcsi Családsegítő Szolgálat.

2015-2016 szervezetfejlesztési program, vezetői tanácsadás és csoportos szupervízió – Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, Kaposvár

2016 vezetői szupervízió – Szent Mór Iskolaközpont.

2016 Integrált Nappali Szociális Intézmény közösségi és nappali pszichiátriai szolgáltatásokban tevékenykedő szakemberek szupervíziója valamint vezetői tanácsadás.

2016 Kisgyermekek Szociális Intézménye – Pécs – vezetői szupervízió

2016 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – egyéni és csoportos szupervízió.

2016 Közösségért Alapítvány közösségi pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátását nyújtó munkacsoportjainak team-szupervíziója valamint egyéni és vezetői tanácsadás Siófok, Szigetvár.

2017 Hetednapi Adventista Egyház szenvedélybeteg ellátása – vezetői szupervízió

2017 Pécsi Egyházmegye – papi fakultatív képzésének megvalósítása a hivatásgondozás témakörében.

2017 Magyar Máltai Szeretetszolgálat teleprehabilitációs programjának (Pécs, Tamási) szupervíziója.

2017 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Iskolai szociális munka modellprogram team – szupervíziója