Referenciáink

Oktatási tapasztalatok

Apáczai Csere János Gimnázium, PécsIllyefalva 2013 012

Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác – Budapest

Comenius Szakközépiskola és Humán Szolgáltató Központ, Pécs

ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus képzés, Budapest

ELTE TáTK szupervízor képzés, Budapest

Európai Üzleti Szakközép- és Szakiskola, Pécs

Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Főiskolai Kar, Győr, szociálpedagógus képzés kihelyezett tagozata Pécsett

Pécsi Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskola, Pécs

Pécsi Tudományegyetem BTK Pszichológia Intézet, Pécs

Pécsi Tudományegyetem BTK Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Pécs

 

Kutatási tapasztalatok

Szükségletfelmérés a Sásdi Kistérségben a TÁMOP 5.2.3-09/1 „Integrált helyi programok a gyermekszegénység csökkentésére” projekt keretében – táborvezető. Szervező: MTA TK Gyerekesély-kutató Csoport (2013)

„MOPS” Modellprogram a Sásdi Kistérségben TÁMOP 5.4.9.-11/2012-0038 családterápia és családkonzultáció (2012)

TÁMOP 5.4.4.-09/2-C-2009-0008 sz. „Reflektív szociális képzési rendszer a 21. században” című kutatás – tananyagfejlesztés (2010)

2010 – TÁMOP 5.5.1. A-10/1 SANSZ – Esélyegyenlőségi kísérleti program Baranya megyében (a szükségletfelmérés előkészítése során a lebonyolításhoz szükséges tervezés, a szükségletfelmérés során végzett módszertan előkészítése, a szükségletfelmérés lebonyolítása, megvalósítása, interjúk készítése)

OTKA K 68619 sz. Pszichoszociális változás és az átalakulás retorikája a 12-lépéses mozgalmakban. Témavezető: Dr. Habil. Kelemen Gábor (2008-2012)

OTKA T-037.245 A rupturák, a mismath-ek és a mikrodiszszinkronizmusok és ezek befolyásolásának szerepe a szenvedélybetegek reintegrálásában és a reintegráló szertartásokban. Témavezető: Dr. Habil. Kelemen Gábor (2002-2005)

„Konstrukciók az addikciókról” c. kutatás résztvevője (a GYISM támogatásával) (2002)

OTKA T-029.194 Az interperszonális távolságszabályozás szimbolikus formái (diskurzus analízis). Témavezető: Prof. Dr. Kézdi Balázs (1999 -2002)

 

Szupervíziós folyamatok és esetmegbeszélő csoportok, szervezetfejlesztő tréningek vezetése szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatásokat nyújtó szakmai szervezeteknél:

 

1998-2001. között tan- és társszupervízori tevékenységek Dr. Keresű Károly pszichológus, dipl. szupervízor munkatársaként, 2003. szeptemberétől Dr. Kelemen Gábor pszichiáter, dipl. szupervízor, kiképző család- és pszichoterapeuta munkatársaként.

2001-2003 Istenkúti Közösségért Egyesület – „Retextil” programja menedzsmentjének team-szupervíziója. (24 hónapon át)

  1. szeptember és 2006. február között Szigetvár Város Önkormányzatának Dr. Raksányi Gellért Integrált Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata családgondozóinak státuszhomogén team-szupervíziója.
  2. szeptemberétől 2006. decemberéig Igazságügyi Minisztérium – Baranya Megyei Pártfogói Felügyelői Szolgálat pártfogóinak szupervíziója.
  3. januárjától 2007. decemberéig Igazságügyi Minisztérium – Baranya Megyei Pártfogói Felügyelői Szolgálat pártfogói részére esetmegbeszélő csoport vezetése, havi rendszerességgel, alkalmanként 4 órában.
  4. január és 2006. február között a szigetvári Dr. Raksányi Gellért Integrált Szociális Intézmény Kistérségi Társulás Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálatainál tevékenykedő családgondozók csoportos és egyéni szupervíziója.

2007 – 2011 között a pécsi Integrált Nappali Szociális Intézmény három munkacsoportjának, így a Közösségi Pszichiátriai Ellátás, a Mozgáskorlátozottak Klubja és a Támogató Szolgálat munkatársainak team- és csoport-szupervíziója.

2006-2008 Interprofesszionális esetkonferenciák megvalósítása Pécsett, a HEFOP 2.2.1-P-2004-11-001864.0 „Dolgozzunk együtt” projekt keretében.

  1. INSZI – Pécs – szervezetfejlesztő szupervízió és coaching közép- és felsővezetők részére.
  2. augusztus Boróka Otthon – Helesfa: középvezetői szupervíziós tréning és coaching.

2010-2012 Boróka Otthon  – Helesfa és Rigópuszta: csoportos szupervízió ápolók részre.

2010 – 2014 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécs Jelenlét Program munkacsoportjának team-szupervíziója.

2011 ÉFESZI Pécs Támogató Szolgálat munkatársainak team-szupervíziója.

2011-tól napjainkig Leo Amici Alapítvány 2002 terápiás munkatársainak team-szupervíziója.

2011  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Marcali munkacsoportjának team-szupervíziója.

2011 – 2015: Ifjúságért Egyesület, Pécs, Családok Átmeneti Otthona munkatársainak egyéni és team-szupervíziója.

2012 – 2013 Sásdi Kistérségi Társulás Gyermekesély programja munkatársainak szupervíziója.

2012 és 2015 Bázis Addiktológiai Szolgálat, Pécs, team-szupervízió.

2012 nyár – ősz Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ – Marcali, team-szupervízió és vezetői coaching.

2013 januárjától Mérföldkő Egyesület Drogrehabilitációs Intézet – Kovácsszénája – munkatársainak team-szupervíziója.

  1. Bányai Júlia Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola tanárainak csoportos szupervízió.

2013 – 2014 Sellyei Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat team-szupervíziója.

2013 májusától – 2014 augusztusáig szupervíziós folyamat vezetése a Sásdi Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. közösségi pszichiátriai szolgáltatásában dolgozó munkatársak részére.

2014 augusztusától Magyar Máltai Szeretetszolgálat pécsi DDOP projektjeinek team-szupervíziója.

2015 team szupervízió – Barcsi Családsegítő Szolgálat.

2015-2016 szervezetfejlesztési program, vezetői tanácsadás és csoportos szupervízió – Vakok és Gyengénlátók Somogy Megyei Egyesülete, Kaposvár

2016 vezetői szupervízió – Szent Mór Iskolaközpont.

2016 Integrált Nappali Szociális Intézmény közösségi és nappali pszichiátriai szolgáltatásokban tevékenykedő szakemberek szupervíziója valamint vezetői tanácsadás.

2016 Kisgyermekek Szociális Intézménye – Pécs – vezetői szupervízió

2016 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – egyéni és csoportos szupervízió.

2016 Közösségért Alapítvány közösségi pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátását nyújtó munkacsoportjainak team-szupervíziója valamint egyéni és vezetői tanácsadás Siófok, Szigetvár.

2017 Hetednapi Adventista Egyház szenvedélybeteg ellátása – vezetői szupervízió

2017 Pécsi Egyházmegye – papi fakultatív képzésének megvalósítása a hivatásgondozás témakörében.

2017 Magyar Máltai Szeretetszolgálat teleprehabilitációs programjának (Pécs, Tamási) szupervíziója.

2017 Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ – Iskolai szociális munka modellprogram team – szupervíziója

2018 – SZMJVÖ Bölcsődéi és Gyermekjóléti Központja SZEGED – csoportos és egyéni szupervízió

2018 – 2023 TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00003 sz. „Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Siklós-Váralja szegregátum társadalmi, gazdasági integrációja érdekében” – team-szupervízió

2019 – 2020 Eurakvilo Gyermekonkológiai és Gyermekhospice Közhasznú Alapítvány – csoportos és team szupervízió

2019 – 2020 Bólyi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat – team szupervízió

2019 – 2022 Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – „Biztos Pont-segítő központ” – családok átmeneti otthona – team szupervízió

2020 – 2021 Magyar Máltai Szeretetszolgálat PAKTUM programjának esetmegbeszélő csoportja

2022- team szupervízió a Nurse Háziápolási szolgálat menedzsmentje részére

2023 – csoportos szupervízió a Budapest II. kerületi Család-és Gyermekjóléti Központ óvodai és iskolai szociális segítői számára