Tanácsadás

Tanácsadási tevékenységünkben:iroda belső

 

– segítő beszélgetést – ú.n. counseling-et – végzünk, támogatva az alapvetően egészséges személyek élethelyzeti – szituatív, kapcsolati nehézségeinek megoldását;

– életpálya tanácsadást – a GCDF nemzetközi életpálya-tanácsadási modell szellemében; bővebben:  http://www.cce-global.org/GCDF;

Tanácsadási munkánk megközelítésmódja kapcsolódik a frankli logoterápia és egzisztenciaanlízis és szellemiségéhez. Bővebben: http://www.logoterapia.hu/logoterapia.html