Tevékenységeink

Szakmai tevékenységeink:

  • egyéni pszichoszociális-, mentálhigiénés-, életvezetési tanácsadás, segítő beszélgetés (conselling);
  • pár- és családkonzultáció, családterápia;
  • egyéni-, vezetői-, csoportos- és team szupervíziós folyamatok vezetése;
  • team-támogató munkaformák, mint esetkonferencia- és esetmegbeszélő moderálása, szervezetfejlesztés;
  • oktatás főiskolai, egyetemi és szakirányú továbbképzésekben;
  • szakértői-, kutatási- és fejlesztői tevékenységek a szociális-, pszichológia- és antropológiatudományok területén.