Tevékenységeink

IMG_0657
Alkalmazott munkamódszerek:
– egyéni- és családkonzultáció;
– egyéni-, team-, csoportos szupervízió;
– life coaching (életvezetési tanácsadás);
– business és vezetői coaching;
– szervezetfejlesztő tréning;
– oktatási programok megvalósítása;
– kutatási projektek megvalósítása;
– szakértői tevékenységek a szociális-, pszichológia- és antropológiatudományok területén;
– szaklektori tevékenységek a krizeológia, szuicidológia, mentálhigiéné, szociális munka, addiktológia területein;
– szak- és záróvizsgaelnöki tevékenységek.