Oktatási- és tréningprogramok

Kiégést megelőző tréningek humán segítő hívatást gyakorlók számára.

IMG_0559

Esetmegbeszélő csoportok vezetése.

Interprofesszionális esetkonferenciák szervezése és vezetése.

Asszertivitást elősegítő készségfejlesztő tréningek.

OKJ-, felsőoktatási szakképzési-, BA-, MA-, Ph.D- és szakirányú továbbképzési programok megvalósításához történő szakmai hozzájárulás az alábbi témakörökben:

▪ Egyéni esetkezelés, ▪ Közösségi szociális munka, ▪ A szociális szakember egyéni és szakmai fejlődése, ▪ Esetfeldolgozó szeminárium, ▪ Szakterepi szeminárium, ▪ Szupervízió ▪ Önkéntes szociális munka, ▪ A szociális munka etikai kérdései, ▪ Integratív terepgyakorlat-előkészítő szeminárium; ▪ Kutatásmódszertan (Alapozó kurzus, Kvalitatív tartalomelemzés), ▪ A szociális munka értékei, ▪ A szociális munka elméletei, ▪ A krizeológia egzisztencialista filozófiai és pszichoterápiás összefüggései ▪ Fejlődés- és személyiséglélektani alapismeretek ▪ Mentálhigiéné ▪ Bevezetés a szociális munkába ▪ Szociálpolitikai alapkérdések▪Szociológiai alapkérdések ▪Pszichológiai alapkérdések ▪ Tereptanárképzés▪ Szakmai módszertani készségfejlesztés▪ Pszichoszociális készségfejlesztés ▪ Családsegítés, családvédelem ▪ Családkonzultáció ▪ A családi élet pszichológiája ▪  Család és társadalom ▪ Projekt-és műhelymunka, Terepkísérő szeminárium ▪ Mediáció